Peribadi Ammar Yang Dikagumi Rasulullah SAW

AMMAR Yasir tenang menerima dugaan Allah. Jiwanya bahagia, keimanannya di pihak yang menang. Ucapan yang dikeluarkan secara terpaksa itu dijamin bebas, oleh al-Quran, maka apa lagi yang akan dirisaukannya?

Ammar menghadapi cubaan dan seksaan itu dengan ketabahan, luar biasa, hingga penderanya rasa lelah dan bertekuk lutut di hadapan tembok keimanan maha kukuh.

Selepas pindahnya Rasulullah ke Madinah, Muslimin tinggal bersama beliau di sana, secepatnya masyarakat Islam terbentuk dan menyempurnakan barisannya.

Di tengah masyarakat Islam yang beriman ini, Ammar mendapatkan kedudukan tinggi. Rasulullah sayang kepadanya, dan beliau sering membanggakan keimanan dan ketakwaan Ammar kepada sahabat.
Bersabda Rasulullah : “Diri Ammar dipenuhi keimanan sampai ke tulang punggungnya.”

Ketika selisih faham antara Khalid Walid dengan Ammar, Rasulullah bersabda: “Sesiapa yang memusuhi Ammar, maka ia akan dimusuhi Allah, dan siapa yang membenci Ammar, maka ia akan dibenci Allah!”
Maka tidak ada pilihan bagi Khalid Walid pahlawan Islam itu selain segera mendatangi Ammar untuk mengakui kekhilafannya dan meminta maaf!

Suatu peristiwa terjadi pula ketika Rasulullah SAW bersama sahabat mendirikan masjid di Madinah, selepas perpindahan ke sana. Imam Ali karamallahu menggubah sebuah bait syair yang didendangkan berulang-ulang diikuti oleh Muslimin yang sedang bekerja itu, dan baitnya adalah sebagai berikut:

“Orang yang memakmurkan masjid nilainya tidak sama. Sibuk bekerja sambil duduk di sini berdiri di sana. Sedang pemalas lari menghindar tertidur di sana.“ Kebetulan waktu itu Ammar bekerja di sisi bangunan.
Ia juga turut berdendang, mengulang-ulangnya dengan nada tinggi. Salah seorang kawan menyangka bahawa Ammar bermaksud dengan nyanyian itu hendak menonjolkan dirinya, hingga di antara mereka terjadi pertengkaran dan keluar kata-kata menunjukkan kemarahan. Mendengar itu Rasulullah murka, sabdanya:

“Apa maksud mereka terhadap Ammar? Diserunya mereka ke Syurga, tapi mereka hendak mengajaknya ke neraka. Sungguh, Ammar adalah biji mataku sendiri.”

Jika Rasulullah menyatakan kesayangan terhadap seorang Muslim demikian rupa, pastilah keimanan orang itu, kecintaan dan jasanya terhadap Islam, kebesaran jiwa dan ketulusan hati serta keluhuran budinya mencapai batas dan puncak kesempurnaan.

Demikian halnya Ammar. Berkat nikmat dan petunjuk-Nya, Allah memberikan kepada Ammar ganjaran setimpal, dan menilai kebaikannya secara penuh. Hingga disebabkan tingkatan petunjuk dan keyakinan yang dicapainya, maka Rasulullah menyatakan kesucian imannya dan mengangkat dirinya sebagai contoh teladan bagi sahabat, sabdanya:

“Contoh dan ikutilah selepas kematianku nanti Abu Bakar dan Umar, dan ambillah pula hidayah yang dipakai Ammar untuk jadi bimbingan!”

Mengenai perawakannya, ahli riwayat melukiskan sebagai berikut:

Ia adalah seorang yang bertubuh tinggi dengan bahunya yang bidang dan matanya yang biru, seorang yang amat pendiam dan tidak banyak bicara.

Bagaimanakah kiranya garis kehidupan raksasa pendiam yang bermata biru dan berdada lebar, serta tubuhnya penuh dengan bekas seksaan kejam, ketika jiwanya ditempa dengan ketabahan? Bagaimanakah jalan kehidupan yang ditempuh oleh pengikut yang jujur dan berani mati ini?

Sungguh diterjun bersama Rasulullah sebagai gurunya semua perjuangan bersenjata, baik Badar, Uhud, Khandaq, Tabuk, pendeknya semua tanpa kecuali. Ketika Rasulullah mendahuluinya ke ar-Rafiqul A `la, Ammar tidak berhenti, tetapi melanjutkan perjuangan terus menerus.

Ketika berhadapan dengan kaum Parsi, Romawi dan kaum murtad, Ammar selalu berada di barisan pertama sebagai perajurit gagah.

Advertisements